SWV Minimabelangen

IN HET NIEUWS

Wij houden u op de hoogte van relevant nieuws voor de minima.

Voor jongeren en starters is het extreem moeilijk geworden om een betaalbare, vaste woonplek te vinden. Om hun woonproblemen in kaart te brengen en hen een sterkere stem te geven in politiek Den Haag, heeft de Woonbond in mei het Meldpunt Jongeren en Starters gelanceerd.

De wet waarmee de huur voor corporatiehuurders met een laag inkomen wordt verlaagd is opengesteld voor consultatie. De huurverlaging komt voort uit afspraken van de Woonbond met corporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting). Het is één van de maatregelen die zijn afgesproken in ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing.

Leeuwarden Klimaatbewust: Slim omgaan met water

De gemeente wil samen met de bewoners Leeuwarden bestand maken tegen hoosbuien. Deze komen steeds vaker voor. Zij willen het regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. Dat kan door het nemen van maatregelen. De extreme regenbuien veroorzaken overlast en schade. Vooral omdat de stad en de dorpen steeds minder groen bezitten. U kunt diverse subsidies aanvragen als particulier, bedrijf of instelling.

De gemeente heeft per jaar een budget beschikbaar voor het verstrekken van klimaatsubsidies. Daarom geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Ga je verhuizen naar een huurwoning? Dan heb je recht op een energielabel van de verhuurder. Voor de huurpunten wordt gekeken naar het energielabel. Deze meet hoe energiezuinig een woning is. Een zuinige woning krijgt meer huurpunten. Het ontbreken van een energielabel brengt als sanctie een lager aantal huurpunten met zich mee.

In het Woningwaarderingsstelsel (WWS) geldt per 1 mei 2022 een maximering van het aandeel punten uit de WOZ-waarde. Voor woningen met een gereguleerde huurprijs én 142 punten of meer volgens het WWS, is vanaf dat moment het aandeel van de WOZ-punten gemaximeerd op 33%.

De gemeentelijke woonlasten zijn sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen meer dan 4 procent per jaar gestegen. De ozb steeg gemiddeld 3,7 procent per jaar, de afvalstoffenheffing 6,2 procent en de rioolheffing 1,8 procent. Dit blijkt uit het rapport Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2018-2022 dat vandaag verschijnt. Het rapport laat zien hoe de gemeentelijke woonlasten in de afgelopen raadsperiode en in het afgelopen jaar zijn veranderd. U vindt het persbericht hier. Het rapport vindt u hier.

Een belangrijk onderdeel van de financiële verhoudingen wordt gevormd door de uitkeringen waarmee decentrale overheden vanuit het Rijk worden bekostigd. Al langer leeft de behoefte om dit uitkeringsstelsel beter aan te laten sluiten bij de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen. Lees verder>>>

Hebt u in 2021 veel kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent, een beperking hebt, of wat ouder bent? Bekijk dan de animatie zorgkosten. U ziet hoe u uw kosten kunt aftrekken, waarmee u rekening moet houden en waar u hulp kunt krijgen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

In het Woningwaarderingsstelsel (WWS) geldt per 1 mei 2022 een maximering van het aandeel punten uit de WOZ-waarde. Voor woningen met een gereguleerde huurprijs én 142 punten of meer volgens het WWS, is vanaf dat moment het aandeel van de WOZ-punten gemaximeerd op 33%.

Tot 1 juli 2022 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Vanaf 1 juli 2022 mag de huur weer omhoog.

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw huur wel met de jaarlijkse huurverhoging omhoog met maximaal 3,3%. 

Tot 1 juli 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen.

Vanaf 1 juli 2022 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.

maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %. Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Dit hangt niet af van uw inkomen.

Veel studenten betalen teveel huur voor hun kamer, studio of appartement. Wat ze vaak niet weten is dat hun kale huur wettelijk ligt vastgesteld en dat ze de teveel gevraagde huur kunnen terugvragen via de huurcommissie.

Wat is een geliberaliseerde huur en hoe weet ik of dat bij mij het geval is?

Hoe wél Energietoeslag aanvragen zonder eigen internet

  • Inwoners met een laag inkomen die zelf geen internet hebben kunnen de Gemeente Leeuwarden bellen via 14 058  en daarbij aangeven dat ze een papieren aanvraagformulier voor de energietoeslag toegestuurd willen krijgen.
  • De BIEB Leeuwarden voorziet in het gratis gebruik van internet, PC's, printers, etc.

*

Energietoeslag voor lage inkomens 2022

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 éénmalig een energietoeslag van € 800,00 ontvangen. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Gemeenten betalen de energietoeslag uit. De gemeente Leeuwarden start in april met het uitbetalen van de energietoeslag.

Energie-tips 2022

Zonder veel kosten te maken, kunt u zelf al veel doen om uw energierekening te verlagen. 

Lees het krantenartikel uit de Leeuwarder Courant van 7 december 2021

Per 2023 verdwijnt de groepskorting op de verplichte zorgverzekering. En dat is niet zonder gevolgen, want bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgpolis.

Een groep kwetsbare Nederlanders wordt geraakt, bijvoorbeeld verzekerden met een minimapolis via de gemeente. Zij zien hun collectieve korting in één klap verdampen. Een bittere pil, gezien de reeds stijgende kosten voor stroom, gas en gemeentelijke heffingen. Koen Kuiper, 8 februari 2022