SWV Minimabelangen

SWV Minimabelangen

Wij zoeken de samenwerking op om de samenleving te ondersteunen. 

De meest recente informatie compact bijeengebracht voor de minima. 

 Samen voor Elkaar

                                                                                                                                                        SWV Minimabelangen

IN HET NIEUWS

meest recente publicatie

De wet waarmee de huur voor corporatiehuurders met een laag inkomen wordt verlaagd is opengesteld voor consultatie. De huurverlaging komt voort uit afspraken van de Woonbond met corporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting). Het is één van de maatregelen die zijn afgesproken in ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing.

Voor jongeren en starters is het extreem moeilijk geworden om een betaalbare, vaste woonplek te vinden. Om hun woonproblemen in kaart te brengen en hen een sterkere stem te geven in politiek Den Haag, heeft de Woonbond in mei het Meldpunt Jongeren en Starters gelanceerd.